CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN NHI ĐĂK NÔNG

Điện thoại: 0911335539

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Tiến, Phường Quảng Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

E-mail: nndaknong@gmail.com

Đang mở cửa 15:00 - 23:00

Hình ảnh

Giới thiệu