Thông tin liên hệ
THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ, BAN, NGÀNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Điện thoại: (0261) 3544 333

Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

E-mail: skhdt@daknong.gov.vn

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: (0261) 3600 333

Địa chỉ: Số 2 Phan Kế Bính, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

E-mail: skhcn@daknong.gov.vn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0261) 6260 203

Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

E-mail: banbientap.stttt@daknong.gov.vn

SỞ XÂY DỰNG

Điện thoại: (0261) 3544 317

Địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông

E-mail: sxd@daknong.gov.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0261) 3544 822

Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

E-mail: vanphong.sodaknong@moet.edu.vn

SỞ NỘI VỤ

Điện thoại: (0261) 3544 131

Địa chỉ: số 94, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

E-mail: vp.snv@daknong.gov.vn

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Điện thoại: (0261)3549 133

Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

E-mail: svhttdl.daknong.gov.vn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điện thoại: (0261) 3544 593

Địa chỉ: số 02 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

E-mail: sgtvt@daknong.gov.vn

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại: (0261) 3544 084

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

E-mail: snnptnt.daknong.gov.vn

SỞ TƯ PHÁP

Điện thoại: (0261) 3543 140

Địa chỉ: Số 11 Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

E-mail: stp@daknong.gov.vn

SỞ CÔNG THƯƠNG

Điện thoại: (0261) 2216 943

Địa chỉ: Tô Hiến Thành, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

E-mail: congthuong.vn

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại: (0261) 3549 167

Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnhĐắk Nông.

E-mail: sldtbxh@daknong.gov.vn

SỞ TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0261 3544 142

Địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông

E-mail: taichinh@daknong.gov.vn

SỞ Y TẾ

Điện thoại: 0261 3545 304

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

E-mail: bbt.websytdn@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TCKH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Điện thoại: (050)13543114

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

E-mail: taichinhgianghia@gmail.com

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẮK GLONG

Điện thoại: (050) 1540 438

Địa chỉ: Bon Ka La Dơng, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

E-mail: taichinh@daknong.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẮK R'LẤP

Điện thoại: (0261) 3584 619

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 3, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

E-mail: taichinh@daknong.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẮK SONG

Điện thoại: (0261) 3710 979

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

E-mail: daksong@daknong.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẮK MIL

Điện thoại: (0501) 741 131

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, Thị trấn Đăk Mil, Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

E-mail: taichinhdakmil@gmail.com

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG NÔ

Điện thoại: (0261) 3584 132

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

E-mail: krongno@daknong.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TUY ĐỨC

Điện thoại: (0261) 3646 699

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đăk Buk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

E-mail: taichinhtuyduc@gmail.com

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CƯ JÚT

Điện thoại: (0261) 2247 475

Địa chỉ: 353 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Eat'Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

E-mail: taichinhcujut@gmail.com