CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

Điện thoại: 0982462727

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

E-mail: dinhanh00a00@gmail.com

Đang mở cửa 15:00 - 23:00

Hình ảnh

Giới thiệu