CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂKLAND

Điện thoại: 0888888746

Địa chỉ: 191 đường 23 tháng 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

E-mail: dakland@gmail.com

Đang mở cửa 15:00 - 23:00

Hình ảnh

Giới thiệu