CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK NÔNG

Điện thoại: 02612.217.050

Địa chỉ: Số 04 Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

E-mail: ctndano@gmail.com

Đang mở cửa 15:00 - 23:00

Hình ảnh

Giới thiệu