Văn bản liên quan

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN BAN HÀNH TRÍCH YẾU ĐÍNH KÈM
Ngày cấp từ :
Đến :

Hợp tác xã :

Hợp tác xã Giấy chứng nhận Đại diện pháp luật Địa chỉ

TỈ LỆ (%) VỐN THEO LĨNH VỰC

TỈ LỆ (%) SỐ Hợp tác xã THEO LĨNH VỰC

Tình hình hoạt động hợp tác xã

STT Địa bàn Đang hoạt động
Huyện Cư Jút 27
Huyện Đắk Glong 0
Huyện Đắk Mil 12
Huyện Đắk R'Lấp 22
Huyện Đắk Song 26
Huyện Krông Nô 31
Huyện Tuy Đức 17
Thành phố Gia Nghĩa 21

Chính sách ưu đãi

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN BAN HÀNH TRÍCH YẾU ĐÍNH KÈM
Tỉnh thành, Huyện thị Hợp tác xã Vốn (tỷ) Lao động
{{x.Title}} {{x.TongSo}} {{x.TongVon}} {{x.TongLaoDong}}
         
Tỉnh thành, Huyện thị Hợp tác xã Vốn (tỷ) Lao động
{{x.Title}} {{x.TongSo2}} {{x.TongVon2}} {{x.TongLaoDong2}}
         

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

Đường dây hỗ trợ
Hộp thư tiếp nhận

Bản đồ Gis doanh nghiệp

Liên kết website

Cổng dịch vụ công quốc gia
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Danh sách phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố